Västerkulla Hotell Holding AB

 

Styrelse

Johan Hessius, Ordförande
Partner Cirio Advokatbyrå AB

Henrik Bonde, Ledamot
Placeringsdirektör i Östersjöstiftelsen samt kapitalförvaltare för Gålöstiftelsen och Synskadades stiftelse, ordförande för Iris Förvaltning AB, ledamot i Gålöstiftelsen, ledamot i Byggvesta AB.

Anders Ivarsson, Ledamot
Fastighetschef Bantorget Förvaltning AB,
ett helägt bolag inom Landsorganisationen i Sverige

Gillis Cullin, Ledamot
Senior advisor, erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag och internationella bolag, stiftelser, olika företagsstorlekar och branscher.

 

Ledning

Clas Hjorth
Verkställande direktör
clas.hjorth@vasterkullahotell.se

 

Ulrika Vos
Ekonomichef
ulrika.vos@vasterkullahotell.se